Nye københavnere tegnede og fortalte i Storm20

Hvordan opleves Københavns gader, mennesker og byliv, når man kommer hertil som tilflytter?

Hvad gør det nemt eller svært for mennesker at falde til i byen? Og hvordan besvares disse spørgsmål af mennesker med forskellig alder, hjemland og beskæftigelse?

Dette søgte STORM20 og Københavns Museum svar på i den første af en række workshops, hvor nye Københavnere inviteres ind. Workshops er en del af projektet ”Nye blikke på København”, hvis andre elementer vil blive en fast del af udstillingerne på det kommende Københavns Museum, som åbner i 2019.

Denne dag gæstede tre familier fra henholdsvis Singapore, Indien og England STORM20, og efter at have udvekslet erfaringer og tanker om livet i København, blev familierne kastet ud i at tegne deres oplevelser. Først i egne skitsebøger og derefter fælles på udrullet tegnepapir.  Workshoppen blev afholdt under kyndig ledelse af forfatter Michael Valeur og tegner Ole Comoll, og der blev vendt emner om alt fra cykling, rygning, kongefamilien (og kongefamiliens rygning!) til skovbørnehaver og danskernes store appetit for fisk. Familierne var begejstrede for Københavns blanding af ny og gammel arkitektur og den lave bebyggelse, som de mente blander det bedste fra den lille by og metropolen.  De mørke vintermåneder og manglen på soltimer har derimod været lidt af en prøvelse for de nye københavnere.

”Det er rigtig dejligt at blive inviteret, og det får en til at føle sig meget velkommen, at nogen er interesseret i ens historie” fortalte Adrienne Goh fra Singapore, som har boet i København i fire år med sin mand og deres datter.  Hun fortalte videre, at hun havde set workshoppen som en god mulighed for at få en samtale med datteren om omvæltningen i at flytte til et nyt land. ”Før vi kom til København havde jeg aldrig spist middag med min datter, fordi jeg i Singapore altid arbejdede til kl. 20.00. Nu spiser vi sammen hver dag.”

Efter projektets afslutning vil tegninger og tilhørende historier udstilles i STORM20. Projektet er støttet af Goethe Instituttet.