STORM20 og Verdensmålene

I STORM20 har vi fire af FN´s verdensmål for øje i vores daglige arbejde.

25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere at arbejde for en ambitiøs plan, der skal sikre udviklingen af en bedre verden frem mod  2030. Alle FN´s 193 lande har dermed forpligtet sig til at arbejde for en verden, hvor sult og fattigdom afskaffes, hvor alle har ret til et sundere liv med gode uddannelser, bæredygtighed og stærke institutioner.

Der er opstillet 17 konkrete mål for udviklingen, de såkaldte verdensmål. STORM20 har udvalgt fire blandt disse mål, som ligger i forlængelse af institutionens generelle virke og formål.

 

MÅL 3 - Sundhed og trivsel

Vi vil arbejde med at skabe inkluderende fællesskaber, som er lette at blive en del af og som medvirker til at give borgeren forankring i byen:

 • invitere alle borgere til bred deltagelse i instiutionens aktiviteter
 • modvirke ekskluderende udvikling i eksisterende fællesskaber
 • skabe samarbejder om tilbud og aktiviteter for borgere med særlige behov

MÅL 4 - Kvalitetsuddannelse

Vi vil arbejde med at skabe mulighed for, at flere får adgang til livslang læring samt til læring og udvikling gennem at skabe:.

 • sikre frie og gratis åbne værksteder, hvor alle borgere kan deltage
 • fremhæve og inspirere til brug af frie og gratis ressourcer
 • sikre kvalitet og faglighed i udvikling og eksekvering i institutionens tilbud

MÅL 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi vil opfordre til brug af Københavns bydelshistorie i al sin mangfoldighed og understøtte borgernes egen skabelse af frie og gratis ressourcer om byen og dens historie:

 • afholde tastecafeer i samarbejde med Københavns Stadsarkiv
 • inspirere til ny brug af ressourcer om bydelenes historie
 • etablere kunst/historieklubber i samarbejde med lokale aktører

MÅL 12 - Ansvarlig forbrug og produktion

Vi vil arbejde på at mindske spil og unødigt forbrug, bl.a. gennem genbrug og upcykling:

 • så vidt muligt anvende bæredygtige produkter i café og makerspace
 • genanvende materialer, der er kasseret i andre dele af organisationen