STORM20-prisen

STORM20 uddeler en pris for kreativ brug af historiske og kunstneriske ressourcer.

STORM20-prisen fremhæver kreativ brug af historie og kunst i fysisk eller digital form ved at præmiere inspirerende eksempler herpå. Der lægges særlig vægt på brug af materiale fra Historie og Kunsts samlinger  samt hensyn til genbrug og bæredygtighed. Dette er dog ikke et krav. Prisen uddeles én gang om året og består af en præmie, samt et trofæ.

Krav til prismodtagere

Prisen gives for tiltag, der fremmer brugeres originale anvendelse af historiske og kunstneriske ressourcer, fx:

  • udnyttelse af såvel digitale som analoge ressourcer til nye, fysiske genstande
  • brug af digitale ressourcer, herunder API´er, til nye digitale produkter og objekter
  • initiativer, der har til formål at øge befolkningens historiebrug, opfindsomhed og skaberkraft

Prisen kan modtages af private og foreninger. I særlige tilfælde kan institutioner komme i betragtning, fx institutioner, der gennem deres virksomhed faciliterer eller skaber nye rum for brug af historiske ressourcer. Udstillinger, digitale installationer på museer etc. præmieres ikke.

Det vindende projekt skal være gennemført senest med udgangen af dét kalenderår, som går forud for uddelingen.
 

Nominering
Alle kan indstille tiltag, som de ønsker at bringe i forslag, herunder tiltag, som forslagsstilleren selv har deltaget i.  En indstilling skal, udover navn på projekt/modtager, rumme en motiveret beskrivelse af det projekt eller tiltag, som ønskes præmieret.

Indstillingen skal beskrive, hvori det kreative og innovative består, hvilke ressourcer der er udnyttet og hvordan. Desuden skal det tilkendegives, såfremt projektet indeholder et fokus omkring bæredygtighed, da dette er kvalificerende uden at udgøre et egentligt krav.

Frist for indstilling er 1. marts.

Indstillinger sendes til em8t@kff.kk.dk 

Såfremt ingen indstillinger er modtaget, udvælger og præmierer priskomitéen en vinder.

Priskomité
Komiteen er selvsupplerende og udgøres af en personkreds med relevant netværk, interesse for samt viden om kulturarv i kombination med kreativ virksomhed, såvel digitalt som analogt. Direktøren for Historie og Kunst er født medlem af priskomiteen.