Udstil din københavner-kunst i STORM20

Hvis du skaber kunst, der har København og dens historie som udgangspunkt, har du mulighed for at udstille dine værker i STORM20.
 • Din kunst tager udgangspunkt i København
 • Din kunst handler om/formidler byens historie
 • Du benytter genbrugsmaterialer
 • Du benytter indhold fra kbhbilleder.dk, ’Arkivet’ eller Københavns Stadsarkiv

Hvis du kan svare ’ja’ til ét eller flere af de fire punkter, så har du mulighed for at udstille din kunst i STORM20´s café, i et tidsrum på minimum en måned. Det er gratis at udstille i STORM20, men du/I skal være med at afholde mindst én workshop i STORM20, som relaterer sig til udstillingen. Læs mere længere nede i artiklen. 

Du kan være en enkeltperson, men I kan også være en gruppe, der arbejder sammen, enten på fælles værker eller ved at inspirere hinanden.

Du kan:
Placere et antal værker i STORM20´s cafe
Placere plakat/opslag på døren til STORM20´s café
Fremlægge foldere/flyers i max A5 om din udstilling på bordene i STORM20´s café

STORM20 er ikke ansvarlig for dine værker, mens de er udstillet, og STORM20 kan ikke påtage sig at fordele oplysningsmateriale m.m. Personalets anvisninger skal naturligvis følges, når det gælder ophængning, placering af materiale m.m.
 

Du må:
Prissætte dine værker og sælge dem via udstillingen
Benytte cafeen i STORM20 til reception/fernisering på et anvist tidspunkt

STORM20 kan ikke påtage sig at stå for salg af værkerne. Dit informationsmateriale skal derfor indeholde anvisning på, hvordan evt. købere kan erhverve dine værker.
 

Du må ikke:
Uden aftale placere værker eller andet i STORM20´s makerspace
Ændre på cafeens øvrige indretning (fx flytte stole, borde, m.m.)
Slå søm m.m. i vægge etc. eller bruge klæbetape uden aftale
 

Du skal:
Selv stå for opsætning/nedtagning efter STORM20´s anvisning
Selv stå for evt. salg af dine værker (fx gennem kontaktinformation for evt. købere)
Selv afholde udgifter til materiale, evt. reception/fernisering m.m.
Benytte de opsætningsmuligheder, som STORM20 tilbyder
Efterlade stedet i god stand til den næste udstiller:

 • Alle værker skal være fjernet til aftalt tid
 • Evt. opsætningsmaterialer skal være fjernet (fx klæbetape m.m.)
 • Evt. skader på vægge etc. skal være udbedret efter STORM20´s anvisning
 • Reklamematerialer skal være fjernet/nedtaget
 • Borde, gulv m.m. skal værre ryddet og pænt

Har du benyttet STORM20 til reception eller lignende skal du:

Rengøre stedet efter brug

 • Cafeen skal være ryddet og evt. opvask klaret
 • Der må ikke stå tomme flasker, uvaskede glas, uspiste snacks etc.
 • Bordene skal være tørret af og pæne
 • Gulvet skal fejes (evt. vaskes, hvis der er spildt, etc.)
 • Evt. pynt el. lign. skal være fjernet
 • Toilettet skal være rengjort, håndvasken tørret og gulvet rent

STORM20 kan i udgangspunktet ikke tilbyde udlån af glas, skåle m.m. i forbindelse med reception.

 

Workshop i STORM20
Hvis dit udstillingsforslag bliver accepteret i STORM20 skal du ikke betale for leje af lokalerne. Men du skal, i udstillingsperioden eller snarest derefter, afholde et arrangement, der relaterer sig til udstillingen. Du bestemmer selv, i samarbejde med STORM20, hvilken type arrangement, du ønsker at lave. Det kan fx en workshop, med demonstration af teknikker, du benytter i dit arbejde, et foredrag eller lignende om dine værker og inspirationen bag, etc.

Arrangementet skal være praktisk gennemførligt, og rette sig imod et bredt udsnit af københavnerne.

 

Sådan gør du:
Send en mail til storm20@kff.kk.dk  med beskrivelse af din kunst og din idé med udstillingen. Vedlæg fotos af de værker, du ønsker at udstille – henvendelser uden fotos besvares ikke. Vi svarer inden 14 dage – men bestræber os på at nå det inden 1 uge.

Beskriv din udstilling på max 1 A4 side

 • Antal værker
 • Værkernes form (teknik, størrelse etc. for de enkelte værker)
 • Målgruppe
 • Arrangør: hvem tegner arrangementet (personligt, gruppe, forening etc.)
 • Evt. deltagerbetaling – og hvad den går til

Forklar, hvorfor du mener, at din udstilling er relevant at holde i STORM20

 

Det lægger vi vægt på:
STORM20 prioriterer og udvælger blandt de indkomne forslag. Det, vi ser efter er:

 • Dimensionering og gennemførlighed ifht. STORM20´s lokaler
 • Kvalitet
 • Originalitet i indhold og format

Vi prioriterer udstillinger, der ligger i forlængelse af STORM20´s formål, benytter genbrugsmaterialer og/eller indhold/inspiration fra samlingerne i Historie og Kunst.
 

Vi lægger desuden vægt på, at udstillingerne i STORM20 tilsammen er rettet imod et bredt udsnit af københavnerne.